Elias Masri

Elias Masri

Chairman
Florencia Masri

Florencia Masri

President
David Zaga

David Zaga

President of Real Estate